Обладатели диплома «Радиолюбители Мордовии»

Обладатели диплома «Радиолюбители Мордовии» 1 степени.

Номер Позывной Имя, Фамилия Дата выдачи диплома Позывные в заявке
1 UA4FCS Иван Теплов 12.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UAN, R4UV, RA4UAR, RA4UBI, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UB4UAA, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ, UD4UAK
2 UD4UAG Владимир Тишкин 01.04.2020 R4UA, R4UAH, R4UAN, RA4UAR, RA4UAT, RA4UBI, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZI, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4U, UA4UAM, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UT, UA4UU, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
3 RA4UIV Александр Локтев 17.04.2020 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UV, RA4UAE, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UEU, RA4UIR, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RT4U, RY4UAB, RA4U, UA4UAR, UA4UBD, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
4 UD4UAJ Андрей Семенов 17.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAAD, R4UAB, R4UAH, R4UAP, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UJM, RA4UKL, RA4UVJ, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UAM, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UA4UU, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAK, UD4UAL, UD4UAM
5 UB4FTI Николай Поляков 22.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAAE, R4UAB, R4UAN, R4UV, RA4UAR, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UEN, RA4UIF, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UA4UDM, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ, UD4UAL, UD4UAM
6 RA3TIO Михаил Лимарь 24.06.2020 R4UA, R4UAC, R4UAE, R4UAN, R4UR, R4UV, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RT4U, RY4UAB, RY4UAC, UA3SCG/4, UA4U, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UK, UA4UT, UA4UU, UD4UAG
7 RA4UZJ Иван Кузовков 06.07.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAAE, R4UAB, R4UR, R4UV, RA4UAR, RA4UDC, RA4UEN, RA4UF, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UKL, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZI, RC4UAC, RK4U, RP75MD, UA4U, UA4UAM, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UA4UDM, UB4UAA, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ

Обладатели диплома «Радиолюбители Мордовии» 2 степени.

Номер Позывной Имя, Фамилия Дата выдачи диплома Позывные в заявке
1 UA4FCS Иван Теплов 05.03.2020 R4UAA, R4UAB, R4UAN, UA4UBI, RA4UDC, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
2 UB4FTI Николай Поляков 12.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UAN, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UJM, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
3 UD4UAG Владимир Тишкин 13.03.2020 R4UA, R4UAH, R4UAN, RA4UAR, RA4UAT, RA4UBI, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4U, UA4UCV, UA4UT, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
4 UD4UAJ Андрей Семенов 27.03.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAP, RA4UDC, RA4UKL, RA4UVJ, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UAM, UA4UCV, UA4UDB, UA4UU, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAK
5 RA4UIV Александр Локтев 28.03.2020 R4UA, R4UAC, RA4UAE, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIR, RA4UVL, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RT4U, RY4UAB, UA4U, UA4UAR, UA4UCV, UA4UDB, UA4UK, UD4UAG, UD4UAI
6 RK4U Михаил Красавцев 01.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBX, RA4UDC, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RA4UZI, RA4UZJ, RK4UWL, RY4UAB, UA4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
7 UA4UBH Владимир Ломакин 06.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UZ, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UJM, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U,  UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAJ
8 UA4U Сергей Циликов 11.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UAL, R4UR, RA4UAR, RA4UBX, RA4UDC, RA4UIV, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI
9 RA4UAR Виктор Пазин 17.04.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAL, R4UV, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UZ, UA4U, UA4UBD, UA4UBH, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
10 RA4UZJ Иван Кузовков 23.04.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAAE, R4UAB, R4UV, RA4UAR, RA4UDC, RA4UEN, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZI, UA4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
11 RA3TIO Михаил Лимарь 26.04.2020 R4UAC, R4UR, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, A4UER, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U/3, UA4UBH, UA4UCW, UA4UU, UD4UAG

Обладатели диплома «Радиолюбители Мордовии» 3 степени.

Номер Позывной Имя, Фамилия Дата выдачи диплома Позывные в заявке
1 YL-RS-01 Alexander Vilks 22.02.2020 R4UAC, R4UAL, RA4UAF, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UEU, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RK4UZ
2 UB4FTI Николай Поляков 27.02.2020 R4UA, R4UAN, RA4UDC, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, UA3SCG/4, UA4UBH, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAJ
3 RA3TIO Михаил Лимарь 01.03.2020 R4UAC, RA4UAR, RA4UBI, RA4UER, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RK4UZ, RT4U, UA4UBH
4 UA4FCS Иван Теплов 05.03.2020 R4UAA, R4UAB, R4UAN, RA4UBI, RA4UDC, RA4UJM, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
5 UA4UBH Владимир Ломакин 05.03.2020 R4UA, R4UAA, RA4UBI, RA4UDC, RA4UES, RA4UJM, RK4UWL, RT4U, UA3SCG/4, UA4U, UD4UAH, UD4UAJ
6 UA3SCG/4 Виктор Куколев 05.03.2020 R4UAA, R4UAE, R4UAN, RA4UBI, RA4UDC, RA4UES, RA4UJM, RK4UWL, RT4U, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAJ
7 UA4U Сергей Циликов 06.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UR, RA4UBX, RA4UDC, RA4UIV, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI
8 RA4UIV Александр Локтев 06.03.2020 R4UA, RA4UAE, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIR, RA4UVL, RK4UWL, UA4U, UA4UDB, UA4UK, UD4UAG
9 UD4UAG Владимир Тишкин 13.03.2020 R4UA, R4UAH, R4UAN, RA4UAR, RA4UAT, RA4UBI, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4U, UA4UCV, UA4UT, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
10 UD4UAI Дмитрий Астахов 13.03.2020 RA4UAR, RA4UDC, RA4UIV, RA4UVN, RA4UZI, RK4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAJ
11 UD4UAJ Андрей Семенов 16.03.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAP, RA4UKL, RK4U, UA4UDB, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAK
12 R6H-212 Виктор Вивиан 28.03.2020 R4UR, R4UV, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIV, RK4UZ, UA4UAR, UA4UK
13 UA3236SWL Александр Гаврилов 30.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, RA4UBX, RA4UDC, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI
14 RK4U Михаил Красавцев 30.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, RA4UBX, RA4UDC, RA4UZI, RA4UZJ, RK4UWL, RY4UAB, UA4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
15 RA9AVL Владимир Шаров 03.04.2020 R4UL, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UD4UAG
16 RA4UAR Виктор Пазин 17.04.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAL, R4UV, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UZ, UA4U, UA4UBD, UA4UBH, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
17 RA4UZJ Иван Кузовков 17.04.2020 R4UA, R4UAB, R4UV, RA4UAR, RA4UIF, RA4UJM, RA4UVN, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAJ
18 R4UAAD Александр Панчин 25.04.2020 R4UAP, R4UV, RA4UAR, RA4UDC, RA4UIF, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, UA4UCV, UD4UAG, UD4UAJ
19 R4F-10 Михаил Николаев 26.04.2020 R4UAC, R4UAE, R4UR, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RK4UZ, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB
20 RD3TBS/SWL Владимир Сорокин 28.04.2020 R4UR, RA4UDC, RA4UER, RA4UET, RA4UIV, UA4U/3, UA4UBD, UA4UCW, UA4UDB, UD4UAG
21 UA4UCW Владимир Макридин 20.05.2020 R4UAC, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UEU, RA4UIV, UA3SCG/4, UA4UR, UA4UAR, UA4UBH, UD4UAG
22 UA9CVQ Владимир Королёв 26.05.2020 R4UR, RA4UER, RA4UES, RA4UVL, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UU
23 R4UR Александр Похлебаев 12.06.2020 R4UAC, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UVN, UA4U/3, UB4UAA, UD4UAG, UD4UAJ