Обладатели диплома “Радиолюбители Мордовии”

Обладатели диплома «Радиолюбители Мордовии» 1 степени.

Номер Позывной Имя, Фамилия Дата выдачи диплома Позывные в заявке
1 UA4FCS Иван Теплов 12.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UAN, R4UV, RA4UAR, RA4UBI, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UB4UAA, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ, UD4UAK
2 UD4UAG Владимир Тишкин 01.04.2020 R4UA, R4UAH, R4UAN, RA4UAR, RA4UAT, RA4UBI, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZI, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4U, UA4UAM, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UT, UA4UU, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
3 RA4UIV Александр Локтев 17.04.2020 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UV, RA4UAE, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UEU, RA4UIR, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RT4U, RY4UAB, RA4U, UA4UAR, UA4UBD, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
4 UD4UAJ Андрей Семенов 17.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAAD, R4UAB, R4UAH, R4UAP, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UJM, RA4UKL, RA4UVJ, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UAM, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UA4UU, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAK, UD4UAL, UD4UAM
5 UB4FTI Николай Поляков 22.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAAE, R4UAB, R4UAN, R4UV, RA4UAR, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UEN, RA4UIF, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UA4UDM, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ, UD4UAL, UD4UAM
6 RA3TIO Михаил Лимарь 24.06.2020 R4UA, R4UAC, R4UAE, R4UAN, R4UR, R4UV, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RT4U, RY4UAB, RY4UAC, UA3SCG/4, UA4U, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UK, UA4UT, UA4UU, UD4UAG
7 RA4UZJ Иван Кузовков 06.07.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAAE, R4UAB, R4UR, R4UV, RA4UAR, RA4UDC, RA4UEN, RA4UF, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UKL, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZI, RC4UAC, RK4U, RP75MD, UA4U, UA4UAM, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UA4UDM, UB4UAA, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
8 R3TKM Сергей Миронов 30.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UAE, R4UAL, R4UAN, R4UAS, R4UR, RA4UAI, RA4UAR, RA4UBI, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RT4U, RY4UAC, UA4U, UA4UBH, UA4UCW, UA4UT, UA4UU, UD4UAG
9 R3FO Николай Боцман 06.01.2021 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UR, R4UZ, RA4UAF, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UET, RA4UEU, RA4UIR, RA4UIV, RA4UKI, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RY4UAB, UA3SCG/4 , UA4U, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UA4UU, UD4UAG, UD4UAN
10 UA4U Сергей Циликов 15.01.2021 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UR, RA4UAR, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UD4UAG, UD4UAI
11 UA3GX Юрий Кузнецов 22.03.2021 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UR, R4UV, RA4UAF, RA4UAR, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RA4UJM, RA4UKI, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RY4UAB, RY4UAC, RZ4UF, UA4U, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UA4UU
12 R4UR Александр Похлебаев 30.05.2021 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UAU, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UF, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVK, RA4UVN, RA4UZJ, RC4UAC, RK4UZ, RP75MD, RT4U, RY4UAC, UA4U, UA4UAM, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UB4UAA, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAJ, UD4UAO, UD4UAP
13 R4UBD Александр Панчин 19.05.2023 R4UAB, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UAT, R4UAW, R4UBA, R4UBB, R4UR, R4UV, RA4UAR, RA4UAT, RA4UDC, RA4UER, RA4UIF, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4UZ, RT4U, UA4UCV, UA4UDB, UA4UT, UA4UU, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAP, UD4UAQ

Обладатели диплома «Радиолюбители Мордовии» 2 степени.

Номер Позывной Имя, Фамилия Дата выдачи диплома Позывные в заявке
1 UA4FCS Иван Теплов 05.03.2020 R4UAA, R4UAB, R4UAN, UA4UBI, RA4UDC, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
2 UB4FTI Николай Поляков 12.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UAN, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UJM, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
3 UD4UAG Владимир Тишкин 13.03.2020 R4UA, R4UAH, R4UAN, RA4UAR, RA4UAT, RA4UBI, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4U, UA4UCV, UA4UT, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
4 UD4UAJ Андрей Семенов 27.03.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAP, RA4UDC, RA4UKL, RA4UVJ, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UAM, UA4UCV, UA4UDB, UA4UU, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAK
5 RA4UIV Александр Локтев 28.03.2020 R4UA, R4UAC, RA4UAE, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIR, RA4UVL, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RT4U, RY4UAB, UA4U, UA4UAR, UA4UCV, UA4UDB, UA4UK, UD4UAG, UD4UAI
6 RK4U Михаил Красавцев 01.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBX, RA4UDC, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RA4UZI, RA4UZJ, RK4UWL, RY4UAB, UA4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
7 UA4UBH Владимир Ломакин 06.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UZ, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UJM, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U,  UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAJ
8 UA4U Сергей Циликов 11.04.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UAL, R4UR, RA4UAR, RA4UBX, RA4UDC, RA4UIV, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI
9 RA4UAR Виктор Пазин 17.04.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAL, R4UV, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UZ, UA4U, UA4UBD, UA4UBH, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
10 RA4UZJ Иван Кузовков 23.04.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAAE, R4UAB, R4UV, RA4UAR, RA4UDC, RA4UEN, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZI, UA4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
11 RA3TIO Михаил Лимарь 26.04.2020 R4UAC, R4UR, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, A4UER, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U/3, UA4UBH, UA4UCW, UA4UU, UD4UAG
12 RW4CJH Сергей Башмаков 20.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UAE, R4UR, RA4UAR, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RY4UAC, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UD4UAG
13 UA3GX Юрий Кузнецов 20.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UV, RA4UAF, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RY4UAB, RY4UAC, UA4U, UA4UK
14 R4UR Александр Похлебаев 20.12.2020 R4UA, R4UAC, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UF, RA4UIF, RA4UIV, RA4UVN, RA4UZJ, RC4UAC, RP75MD, RY4UAC, UA4U, UA4UAM, UA4UCW, UA4UDB, UB4UAA, UD4UAG, UD4UAJ
15 R3FO Николай Боцман 21.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UET, R4UR, R4UZ, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UEU, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, UA4U, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UA4UU, UD4UAG
16 RC7M Виктор Демянчук 22.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UR, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4UWL, RP75MD, RT4U, RY4UAC, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCW, UD4UAG
17 R3TKM Сергей Миронов 29.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UAE, R4UAL, R4UAN, R4UAS, R4UR, RA4UAI, RA4UAR, RA4UBI, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RT4U, UA4U, UA4UBH, UA4UCW, UA4UT, UA4UU
18 RA4UER Николай Юдин 01.01.2021 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UR, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVN, RK4UWL, UA4U, UA4UBD, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UD4UAG, UD4UAO
19 RA9LL Виктор Бережнов 25.01.2021 R4UA, R4UAC, R4UAS, R4UR, R4UV, RA4UAF, RA4UAI, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UET, RA4UEU, RA4UIV, RP75MD, UA3SCG/4, UA4U, UA4UAR, UA4UBH, UA4UK, UA4UU
20 UD4UAI Дмитрий Астахов 31.03.2021 R4UAA, R4UAB, R4UAM, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZI, RA4UZJ, RK4U, UA4UCV, UA4UDB, UA4UDM, UD4UAG, UD4UAJ, UD4UAL, UD4UAP
21 UD4UAO Александр Панчин 29.04.2022 R4UAB, R4UAS, R4UAT, R4UAW, R4UR, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UIF, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, RT4U, UA4UCV, UA4UDB, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAP
22 UA9OBN
Владимир Сборщиков
28.11.2023 R4UA, R4UAL, R4UAS, R4UBA, R4UR, R4UV, RA4UAR, RA4UAS, RA4UDC, RA4UEU, RA4UIR, RA4UIV, RA4UKL, RK4UWL, RK4UZ, RP77MD, RP78MD, RY4UAB, RZ4UF, UA4U, UA4UT, UA4UU

Обладатели диплома «Радиолюбители Мордовии» 3 степени.

Номер Позывной Имя, Фамилия Дата выдачи диплома Позывные в заявке
1 YL-RS-01 Alexander Vilks 22.02.2020 R4UAC, R4UAL, RA4UAF, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UEU, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RK4UZ
2 UB4FTI Николай Поляков 27.02.2020 R4UA, R4UAN, RA4UDC, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, UA3SCG/4, UA4UBH, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAJ
3 RA3TIO Михаил Лимарь 01.03.2020 R4UAC, RA4UAR, RA4UBI, RA4UER, RA4UES, RA4UIR, RA4UIV, RK4UZ, RT4U, UA4UBH
4 UA4FCS Иван Теплов 05.03.2020 R4UAA, R4UAB, R4UAN, RA4UBI, RA4UDC, RA4UJM, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RT4U, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
5 UA4UBH Владимир Ломакин 05.03.2020 R4UA, R4UAA, RA4UBI, RA4UDC, RA4UES, RA4UJM, RK4UWL, RT4U, UA3SCG/4, UA4U, UD4UAH, UD4UAJ
6 UA3SCG/4 Виктор Куколев 05.03.2020 R4UAA, R4UAE, R4UAN, RA4UBI, RA4UDC, RA4UES, RA4UJM, RK4UWL, RT4U, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAJ
7 UA4U Сергей Циликов 06.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, R4UR, RA4UBX, RA4UDC, RA4UIV, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA3SCG/4, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI
8 RA4UIV Александр Локтев 06.03.2020 R4UA, RA4UAE, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIR, RA4UVL, RK4UWL, UA4U, UA4UDB, UA4UK, UD4UAG
9 UD4UAG Владимир Тишкин 13.03.2020 R4UA, R4UAH, R4UAN, RA4UAR, RA4UAT, RA4UBI, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UIV, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4U, UA4UCV, UA4UT, UD4UAH, UD4UAI, UD4UAJ
10 UD4UAI Дмитрий Астахов 13.03.2020 RA4UAR, RA4UDC, RA4UIV, RA4UVN, RA4UZI, RK4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAJ
11 UD4UAJ Андрей Семенов 16.03.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAP, RA4UKL, RK4U, UA4UDB, UB4UAB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAK
12 R6H-212 Виктор Вивиан 28.03.2020 R4UR, R4UV, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIV, RK4UZ, UA4UAR, UA4UK
13 UA3236SWL Александр Гаврилов 30.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, RA4UBX, RA4UDC, RA4UZJ, RK4U, RK4UWL, RY4UAB, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI
14 RK4U Михаил Красавцев 30.03.2020 R4UA, R4UAA, R4UAB, RA4UBX, RA4UDC, RA4UZI, RA4UZJ, RK4UWL, RY4UAB, UA4U, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
15 RA9AVL Владимир Шаров 03.04.2020 R4UL, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UD4UAG
16 RA4UAR Виктор Пазин 17.04.2020 R4UA, R4UAAD, R4UAL, R4UV, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UVL, RA4UVN, RA4UZJ, RK4U, RK4UZ, UA4U, UA4UBD, UA4UBH, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAI, UD4UAJ
17 RA4UZJ Иван Кузовков 17.04.2020 R4UA, R4UAB, R4UV, RA4UAR, RA4UIF, RA4UJM, RA4UVN, UA4UDB, UD4UAG, UD4UAJ
18 R4UAAD Александр Панчин 25.04.2020 R4UAP, R4UV, RA4UAR, RA4UDC, RA4UIF, RA4UKL, RA4UVN, RA4UZJ, UA4UCV, UD4UAG, UD4UAJ
19 R4F-10 Михаил Николаев 26.04.2020 R4UAC, R4UAE, R4UR, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RK4UZ, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB
20 RD3TBS/SWL Владимир Сорокин 28.04.2020 R4UR, RA4UDC, RA4UER, RA4UET, RA4UIV, UA4U/3, UA4UBD, UA4UCW, UA4UDB, UD4UAG
21 UA4UCW Владимир Макридин 20.05.2020 R4UAC, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UEU, RA4UIV, UA3SCG/4, UA4UR, UA4UAR, UA4UBH, UD4UAG
22 UA9CVQ Владимир Королёв 26.05.2020 R4UR, RA4UER, RA4UES, RA4UVL, RK4UWL, UA3SCG/4, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UU
23 R4UR Александр Похлебаев 12.06.2020 R4UAC, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UVN, UA4U/3, UB4UAA, UD4UAG, UD4UAJ
24 RA9LL Виктор Бережнов 10.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UR, R4UV, RA4UAF, RA4UAI, RA4UER, RA4UES, RA4UET, RA4UEU
25 RW4CJH Сергей Башмаков 16.12.2020 R4UAC, R4UAE, R4UR, RA4UAR, RA4UER, RA4UEU, RA4UIV, RK4UWL, UA4U, UA4UCW
26 UA3GX Юрий Кузнецов 19.12.2020 R4UA, R4UAL, R4UAS, R4UV, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RY4UAB, RY4UAC
27 RA3XFR Александр Птицын 20.12.2020 R4UA, RA4UAR, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RK4UWL, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU
28 R6FO Олег Крутиков 20.12.2020 R4UA, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4UWL, RY4UAC, UA4U, UA4UK
29 RA4HQG Сергей Поларшинов 20.12.2020 R4UA, R4UAC, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RY4UAC, UA4U, UA4UCV, UA4UDB
30 R3FO Николай Боцман 21.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UAS, R4UET, R4UR, R4UZ, RA4UBI, RA4UDC, RA4UER, RA4UEU, RA4UIV, RA4UVL, RK4UWL, RK4UZ, UA4U, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UA4UU, UD4UAG
31 R3ZV Юрый Кашлатый 21.12.2020 R4UZ, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UIV, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RY4UAC, UA4U, UA4UCV
32 RA3TK Вячеслав Барышев 21.12.2020 R4UV, RA4UAR, RA4UAS, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UJM, RK4UWL, RY4UAB, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UA4UU
33 RL3QBY
Михаил Оспищев
21.12.2020 RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UJM, RK4UWL, RY4UAC, UA4U, UA4UCW, UA4UDB
34 RU4LA Николай Петаев 21.12.2020 R4UA, R4UR, RA4UAR, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RA4UJM, RK4UWL, RY4UAB, RY4UAC, UA4U, UA4UBH, UA4UDB
35 UY6IV Александр Борисов 21.12.2020 RA4UAR, UA4UCW, RA4UDC, RK4UWL, R4UA, RA4UIV, UA4U, RA4UER, R4UR, RY4UAC
36 RC7M Виктор Демянчук 22.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UR, RA4UAF, RA4UAR, RA4UBI, RA4UBX, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4UWL, RP75MD, RT4U, RY4UAC, UA3SCG/4, UA4U, UA4UBH, UA4UCW, UD4UAG
37 UA3QNE Александр Плохов 22.12.2020 R4UA, R4UV, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UIV, RK4UWL, RY4UAC, UA4U/3, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UK, UD4UAG
38 R3TKM Сергей Миронов 29.12.2020 R4UA, R4UAC, R4UAE, R4UAL, R4UAN, R4UAS, R4UR, RA4UAI, RA4UAR, RA4UBI, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UEU, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4U, RK4UWL, RK4UZ, RP75MD, RT4U, UA4U, UA4UBH, UA4UCW, UA4UT, UA4UU
39 RA4UER Николай Юдин 01.01.2021 R4UA, R4UAC, R4UAL, R4UR, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UIF, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVN, RK4UWL, UA4U, UA4UBD, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU, UD4UAG, UD4UAO
40 UR6CK Александр Исаев 06.01.2021 R4UA, R4UR, RA4UAF, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RK4UWL, RP75MD, RY4UAC, UA4UBH, UA4UCV, UA4UCW, UA4UDB, UA4UKI
41 RL7C Леонид Синдецкий 14.01.2021 R4UA, R4UAC, R4UR, R4UZ, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UKI, RA4UVF, RA4UVL, RP75MD, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UU, UD4UAN
42 UT4MM Валерий Булгаков 28.01.2021 R4UA, RA4UAR, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UJM, RK4UWL, RY4UAC, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG
43 UA3QDJ Александр Крекотень 24.02.2021 R4UA, RA4UAR, RA4UCQ, RA4UCW, RA4UDC, RA4UER, RA4UES, RA4UIV, RA4UJM, RA4UVL, RK4UWL, RY4UAC, UA4U, UA4UBH, UA4UCV, UA4UDB, UD4UAG
44 UD4UAP Александр Фомин 21.04.2021 R4UAT, RA4UAR, RA4UDC, RA4UIV, RA4UKL, UA4U, UA4UAM, UA4UBH, UD4UAG, UD4UAO
45 RX6AJB
Николай Матвеев
01.04.2022 RA4UAI, RA4UAR, RA4UBI, RA4UDC, RA4UET, RA4UEU, RA4UID, RA4UVL, RK4UWL, RY4UAB, UA4UBH, UD4UAN
46 R4UBB
Павел Юдинцев
08.09.2022 R4UAT, RA4UAR, RA4UDC, RA4UIF, RA4UVN, UD4UAG, UD4UAH, UD4UAO, UD4UAP, UD4UAT
47 UA9OBN
Владимир Сборщиков
27.12.2022 R4UA, R4UAL, R4UR, R4UV, RA4UAR, RA4UAS, RA4UDC, RA4UIR, RA4UIV, RK4UZ, RP77MD, RY4UAB, RZ4UF, UA4U, UA4UU
48 UA3X
Вениамин Яшин
06.06.2024 R4UA, RA4UAF, RA4UAR, RA4UCQ, RA4UDC, RA4UEU, RA4UIV, R4UAF, R4UAL, UA4UAR, UA4UBH, UA4UCW, UA4UDB, UA4UU